پرش به مطلب اصلی

تهیه اشتراک

بعد از ثبت نام در سامانه سهمتو شما به 3 طریق می‌توانید اشتراک سهمتو را تهیه کنید:

1- امکان تهیه اشتراک از صفحه اول:

برای این منظور ابتدا به بخش طرح‌های اشتراکی سهمتو که تقریبا در پایین صفحه اول قرار دارد که شما با کلیک بر روی دکمه خرید اشتراک می‌توانید اشتراک سهمتو را تهیه کنید.

بعد از کلیک روی خرید اشتراک به صفحه اشتراک منتقل می‌شوید و اگر کد تخفیفی دارید وارد می‌کنید در غیر این صورت روی دکمه ادامه خرید کلیک کنید تا به صفحه پرداخت منتقل شوید.

2- خرید از صفحه اشتراک:

بعد از ثبت نام شما طرح مورد نظر را از صفحه اشتراک انتخاب می‌کنید و روی دکمه ادامه خرید کلیک می‌کنید تا به صفحه پرداخت منتقل شوید.

3- خرید از صفحه پروفایل:

برای خرید از صفحه پروفایل کافیست روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید تا به صفحه اشتراک منتقل شوید و در انجا نیز روی دکمه ادامه خرید کلیک کنید تا به صفحه پرداخت بروید.

خرید از صفحه پروفایل