پرش به مطلب اصلی

اصطلاحات سهمتو

امتیاز در بخش کانال چیست؟

سهمتو بر اساس بازدهی سهم‌های معرفی شده توسط هر کانال تلگرامی بورسی امتیازی از 0 تا 1000 به کانال تخصیص می‌دهد. کانالی که بیشترین بازدهی ماهانه را ثبت کرده باشد امتیاز 1000 به آن تعلق می‌گیرد و کانال‌هایی که کمترین بازدهی را دارند امتیاز 0 می‌گیرند.

امتیاز در بخش نماد چیست؟

سیگنال‌های مختلفی که برای هر سهم در کانال‌های تلگرامی ثبت می‌شوند، از نظر امتیاز با یکدیگر متفاوت هستند. هر چه سیگنال خرید یا فروش جدیدتر باشد امتیاز و اعتبار آن بالاتر است، به طوری که جدیدترین سیگنال امتیاز 100 و قدیمی ترین سیگنال امتیاز 0 را دریافت می‌کند. میانگین این امتیازها برای تمام سیگنال‌های یک سهم، به صورت امتیاز آن سهم در بخش نماد نمایش داده می‌شود که عددی بین 0 تا 100 است.