کانال گرافی
برای اینکه به بخش کانال گرافی وارد شوید و بتوانید کانال‌های تلگرامی که قبلا بوکمارک کرده‌اید در یکجا مشاهده کنید در ابتدا باید روی گزینه دیده‌بان که در تصویر زیر با عدد 1 مشخص شده است کلیک کنید. سپس از منو مشخص شده گزینه کانال گرافی (عدد2)را انتخاب کنید تا کانال‌هایی که از صفحه هر کانال بوکمارک کرده‌اید در این بخش مشاهده کنید.
کانال گرافی
3- کانال: در این بخش نام کانال‌هایی که از صفحه کانال بوکمارک کرده‌اید را می‌توانید مشاهده کنید.
4- امتیاز: در این بخش امتیاز سهمتو به کانال قابل مشاهده است که این امتیاز بر اساس بازدهی ماهانه سبد پیشنهادی کانال داده می‌شود.
5- بازدهی: این بخش بازدهی سبد پبشنهادی کانال در ماه اخیر را نشان می‌دهد. در واقع این بخش نشان‌دهنده‌ی عملکرد کلی کانال در بخش سیگنال دهی است.
6- سهام عالی: سهم معرفی شده در کانال اگر در بازه یک ماه نسبت به شاخص کل بازدهی بالاتری داشته باشد، سهمتو آن سهم را سهام عالی در نظر می‌گیرد و در اینجا می‌توانید تعداد سهام عالی معرفی شده توسط کانال منتخب شده را مشاهده کنید.
7- سهام متوسط: سهم معرفی شده در کانال اگر در بازه یک ماه نسبت به شاخص کل بازدهی برابری داشته باشد، سهمتو آن سهم را سهام متوسط در نظر می‌گیرد و تعداد آن در این بخش آورده می‌شود.
8- سهام ضعیف: سهم معرفی شده در کانال اگر در بازه یک ماه نسبت به شاخص کل بازدهی پایین تری داشته باشد، سهمتو آن سهم را سهام ضعیف در نظر می‌گیرد و تعداد آن را می‌توانید در این بخش مشاهده کنید.
9- تعداد اعضا: در این بخش تعداد اعضای کانال در همان روز نشان داده می‌شود.
10: بازدید: در این بخش نشان‌دهنده‌ی میانگین بازدید هر پست کانال تلگرامی است.
Last modified 4mo ago
Copy link