سبد گرافی
برای اینکه به بخش سبدگرافی وارد شوید و بتوانید سهم‌هایی که قبلا بوکمارک کرده‌اید در یکجا مشاهده کنید در ابتدا باید روی گزینه خدمات شخصی که در تصویر زیر با عدد 1 مشخص شده است کلیک کنید. سپس بخش سبدگرافی که با شماره 2 مشخص شده است را از میان بخش‌های مختلف صفحه حدمات شخصی انتخاب کنید.
3- نماد: در این بخش نمادهایی که شما از بخش نماد بوکمارک کرده‌اید نمایش داده می‌شود.
4- امتیاز خرید: سیگنال‌های مختلفی که برای هر سهم در کانال‌های تلگرامی ثبت می‌شوند، از نظر امتیاز با یکدیگر متفاوت هستند. هر چه سیگنال خرید جدیدتر باشد امتیاز و اعتبار آن بالاتر است، به طوری که جدیدترین سیگنال امتیاز 100 و قدیمی ترین سیگنال امتیاز 0 را دریافت می‌کند. میانگین این امتیازها برای تمام سیگنال‌های یک سهم، به صورت امتیاز آن سهم در بخش نماد نمایش داده می‌شود که عددی بین 0 تا 100 است.
5- امتیاز فروش: هر چه سیگنال های فروشی کانال‌های تلگرامی در مورد سهم داده‌اند جدیدتر باشد، نماد امتیاز فروش بالاتری خواهد داشت.
6- کل پیام: این بخش تعداد کل پیام‌هایی که در مورد سهم در کانال های تلگرامی آمده است را نشان می‌دهد.
7- تعداد پیام خرید: این کادر فقط تعداد پیام‌هایی که توسط هوش مصنوعی سهمتو سیگنال خرید تشخیص داده شده است را نشان می‌دهد.
8- تعداد پیام فروش: این کادر فقط تعداد پیام‌هایی که توسط هوش مصنوعی سهمتو سیگنال فروش تشخیص داده شده است را نشان می‌دهد.

چگونه نمادی را از قسمت سبدگرافی حذف کنیم؟

برای این کار کافیست روی علامت مشخص شده در تصویر کلیک کنید و سپس روی دکمه حذف کردن این نماد کلیک کنید تا نماد مورد نظر ار ضفحه سبدگرافی حذف گردد.
کلیک روی علامت مشخص شده در تصویر
حذف نماد از قسمت سبدگرافی
Last modified 4mo ago